(Видео) Самостоятелен концерт на Лилия Милчева

Лилия Милчева представи самостоятелен концерт пред ценителите на класическата музика. Даровитата девойка от Кюстендил демонстрира таланта си с цигулка като изпълни произведения на Изаи, Бетовен, Гласунов и други класици, в акомпанимент с роял.