(Видео) Сградата на ОД МВР ще бъде обновена по порект на община Кюстендил

Административната сграда на ОД МВР ще бъде обновена по порект на община Кюстендил.Той е на стойност над 1 100 000 лева и е финасиран по Оперативна програма “Региони в растеж”.Проекта е включен в инвестицианната програма на община Кюстендил и се реализира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на интегрирания план за градско възтановяване и развитие.