(Видео) “Синя стая” за изслушване на деца,свидетели или жертви на насилие, беше открита в Кюстендил

Синя стая“ за изслушване на деца, свидетели или жертви на насилие, беше открита в Кюстендил. Специализираното помещение се намира в сградата,в която се помещават Районна и Окръжна прокуратура, но то ще се използва от всички магистрати от района на Кюстендилския съдебен окръг.

 

0 0 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments