(Видео) Спортните клубове в Кюстендил искат увеличение на субсидията с 10%

Членовете на Спортната комисия към общинския съвет и представителите на спортните клубове не стигнаха до споразумение за разпределението на средствата за спорт от общинския бюджет.На срещата проведена в заседателната зала на общината бе решено ,да се направи предложение за увеличаване с 10% на субсидията от следващата година.