(Видео) Статистиката на РДГ-Кюстендил сочи голям брой нереални сигнали на телефон 112

23 сигнала са получени на телефон 112 за незаконен превоз на дървесина, незаконна сеч и незаконен лов.Сигналите са били нереални,само при един е установено нарушение.Подробности вижте във видеото.