(Видео) Строга е нормата за храненето на децата през летния период в почивни бази и лагери

Д-р Велка Войнова, началник на отдел „Контрол на храните” към Областната дирекция по безопасност на храните в Кюстендил информира , че строго ще се следи за спазване на изискванията за хранене на децата в летните лагери и почивни бази.ОДБХ-Кюстендил е в постоянна комуникация с всички областни дирекции и туроператори кога и къде ще бъдат настанявани ученически групи.
Една от най-важните задачи през летния период е да се следи от ОДБХ в Кюстендил дали се спазва наредбата за хранене на децата.Когато деца от други области идват тук областната дирекция е информирана за какъв период от време и в кой обект ще бъдат на посещение те, като съответно се извършва проверка за качеството на храните там. Началникът на отдел „Контрол на храните” Д-р Велка Войнова посочи и кое е специфичното при детското хранене през лятото.