(Видео) “Съкровен свят” разказва за обичаите и обредите на ромите

Книгата „Съкровен свят“ беше представена в ОУ „Иван Вазов“ в Кюстендил. В нея авторката Лиляна Ковачева разказва за традициите и обредите на ромите,събрани от проучване,обхващащо шест града в страната.