(Видео) Със 17,8 % са намалели децата в детските ясли през 2016 г. в област Кюстендил

Със 17,8 % са намалели децата в детските ясли през 2016 г. в област Кюстендил.Според данните на статистиката в областта функционират 19 самостоятелни детски и яслени групи.