(Видео) С препоръка за последващо проучване,приключиха археологическите проучвания в парк “Галерия”

Приключиха археологически разкопки в парка пред Художествената галерия в Кюстендил, извършена е и консервация на обекта. Комисията е направила препоръка за последващо проучване, но експониране на този етап е невъзможно, една от причините за което е сериозна финансова загуба по проекта за благоустрояване, изпълняван от община Кюстендил.

0 0 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments