(Видео) Тенденциозно висок е броят на делата, образувани по искове на затворници

Лишени от свобода почти ежедневно депозират жалби в Административен съд – Кюстендил. През 2017 година 83 дела са заведени по предявени искове за обещетения на затворници.А жалбите често са срещу лошите условия в килиите,приложено лечение от здравните специалисти и други несгоди.