(Видео) Трета година младежи до 29-годишна възраст могат да стажуват или да се обучават по схема “Младежка заетост”

Продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схемата „Младежка заетост“. Извън програмата в дирекция „Бюро по труда“- Кюстендил се предлагат над 120 вакантни позиции за безработни. Най-търсени остават работници за шивашка и обувна промишленост.