(Видео) Три варианта за статистическо райониране са в процес на обществено обсъждане

Три варианта за ново статистическо райониране на страната са в процес на обществено обсъждане. До началото на юни се очаква да стане ясно кой от вариантите ще бъде избран и приложен- обяви заместник- министърът на Регионалното развитие и благоустройството- Деница Николова.