(ВИДЕО) Уникалните български читалища ще бъдат вписани в ЮНЕСКО

Националният статистически институт стартира провеждането на наблюдение на читалищната дейност, което обхваща всички читалища на територията на Република България.
Изследването се провежда веднъж на пет години и е включено в Националната статистическа програма за 2018 година.