(Видео) Установени са случаи на заразени с трихинелоза диви свине в Кюстендилско

В разгара на активния сезон за групов лов на дива свиня и лов на местен дребен дивеч, се обръща особено внимание на безопасното боравене с оръжие и изследванията на отестреляните диви свине. Вече има установени случаи на заразени с трихинелоза проби, както и отклонение от нормите при ловец, информираха от Ловно-рибарско дружество “Елен”- Кюстендил.