(Видео) Устройствените планове в Кюстендил ще се изготвят след провеждане на общи събрания на собствениците

Община Кюстендил стартира процедура по изготвяне на устрайствени планове в пет райони на града.За да се избегнат противоречия в хода на процедурата ,преди това ще се провеждат общи събрания на собствениците ,каза кмета на общината Петър Паунов.