(Видео) Фолклорен фестивал “Струма пее” 2017

Стотици участници се включиха в дванадесетото издание на фолклорния фестивал “Струма пее”. В най-голямото събитие в културния живот на община Невестино, бяха отличени най-добрите индивидуални изпълнители, камерни и групови състави.