(Видео) Хора с увреждания от Кюстендил участваха в спортни игри

Хора с увреждания от Кюстендил участваха в спортни игри за повишаване на физическата им активност.Инициативата е в изпълнение на съвместен проект между страните България,Полша,Турция и Македония.В спортната проява се включиха хора с физически увреждания настанени в дома “Ильо Войвода” в Кюстендил.Инициативата се проведе в двора на ОУ”Паисии Хилендарски” ,където екип на партниращите си държави направи демонстрация и практически занимания с традиционните за Полша игри- Боча и Капели.