(Видео) Храните в детските ясли и училища в областта отговарят на всички изисквания

Храните, предлагани в ясли, градини, училищни столове и бюфети в област Кюстендил, са съобразени с всички изисквания. Персоналът е обучен, единствените несъотвествия, установени от инспектори на ОДБХ,са относно сграден фонд и оборудване, увериха от агенцията по храните.

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments