(Видео) Художествената галерия в Кюстендил с ново осветление

Художествената галерия “Владимир Димитров-Майстора” в Кюстендил е обновена с професионално осветление.Придобивката дава възможност зрителя да възприеме по-реално изображенията,тъй като осветлението се доближава максимално до дневната светлина.