(Видео) Цялостен ремонт на сградата на ПМГ и НУ в Кюстендил

С основен ремонт на стойност над 2,5 млн. лева ще бъде обновена изцяло сградата,в която се помещават ПМГ “Емануил Иванов” и НУ “Св.Климент Охридски” в Кюстендил. До началото на септември ще се извършват усилени ремонтни дейности,които ще продължат и през 2017/2018 учебна година.