(Видео) Читалище “Братство” в Кюстендил набира доброволци

Кюстендилското читалище”Братство” предоставя възможност на младите хора да участват в различни доброволчески инициативи.Културната институция е партньор по проект за Трансгранично сътрудничество между България и Сърбия за набиране на доброволци.
Водещи организация по Проекта “Да премахнем границите пред доброволчеството” са Асоциация”Тимошки младежки център – гр.Зайчар” и Сдружение „Свободен младежки център – гр.Видин“.Към кандидатите да станат доброволци няма специални изисквания,като единственото условие е да са възраст от 16 до 29 години.