(Видео) Читалище “Братство” е домакин на работна среща между читалищни дейци от Кюстендил и София

Читалищни дейци от Кюстендил и София ще дискутират перспективите и проблемите пред българските читалища.Работната среща е част от тридневната визита,за която пристигат близо 30 представители на културни институции от Софийска област.Домакин на проявата е кюстендилското читалище”Братство”.
В Кюстендил ,читалищните дейци ще представят дейността на културните институции от двата региона.Акцент ще бъде поставен ,върху фолклорното наследство,както и върху обмяната на добри практики при реализирането на различни проекти.