(Видео) 10.6% равнище на безработица през януари на 2018 г. отчитат от Бюро по труда-Кюстендил

2813 души е броят на регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда”-Кюстендил през месец януари на 2017 г. Равнището на безработица е 10.6%,като в сравнение с месец декември,безработицата се е увеличила с 0.5 пункта.