(Видео) 30 точки съдържа дневният ред на предстоящата сесия на Общински съвет-Кюстендил

30 точки са включени в дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет- Кюстендил. Заседанието по изключение ще се проведе в сряда, в последния ден на месец февруари.