(Видео) 3357 кубика дърва е осигурило ДГС”Кюстендил” за местното население

Общо 3357 пространствени кубика е осигурило Държавно горско стопанство”Кюстендил” по време на кампанията за добиване на дърва за огрев от местното население.Кампанията приключи в края на миналата годината ,когато изтече срока за издаване на позволителните за сеч.