(Видео) 40 паралелки в област Кюстендил за учебната 2018/2019 година

40 паралелки бяха утвърдени за държавен план-прием за новата учебна година в област Кюстендил.Решението беше взето от членовете на Комисията по заетост към областния съвет за регионално развитие.