(Видео) 49 деца бяха отличени в Общинския конкурс за детско творчество “Кюстендил – това е моят град”

49 деца бяха отличени в Общинския конкурс за детско творчество “Кюстендил – това е моят град”.
В инициативата участваха 143 млади творци, със 175 творби в направления “Литературно творчество”, „Изобразително изкуство“, “Приложно изкуство” и “Фотография”.

От отличените 49 деца бяха присъдени 12 първи,12 втори и 10 трети места,както и 15 поощрителни награди.Конкурсът е включен в Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби ,а учениците класирани на призови места ще получат и еднократно финансово стимулиране,във вид на стипендия.