(Видео) 583 са одобрените молби за отпускане на помощи за първокласници

588 са подадените до момента молби за отпускане на еднократни помощи за първокласници в област Кюстендил.Отказите са 5,като основната причина е надвишаване на доходите, информират от Дирекция “Социално подпомагане” Кюстендил.