(Видео) 63 деца са напуснали училище през 2016/2017 година

Близо 1200 деца посещават яслени групи и детски градини на територията на община Кюстендил. Учениците от подготвителните групи до 12 клас са 5 501, а най-честата причина за напускането на учениците е заминаването им в чужбина.