(Видео)130 години от рождението на един от спасителите на българските евреи- Иван Момчилов

Възпоменателна вечер, посветена на 130 годишнината от рождението на един от спасителите на българските евреи- Иван Момчилов се проведе в Кюстендил.
Адвокат Иван Момчилов е носител на званието “Праведник на народите” и почетен гражданин на Кюстендил.