(Видео)21 март-почивен ден в Кюстендил

21 март ще е неприсъствен и празничен ден на територията на община Кюстендил-за всички работещи,независимо дали са в общинско или държавно звено.Областният управител вече е изпратил уведомителни писма до ръководителите на териториалните звена на изпълнителната власт.