(Видео)369 преписки е разгледал общественият посредник в Кюстендил от създаването на институцията

369 преписки е разгледал от създаването на институцията до края на 2017 година общественият посредник към община Кюстендил Васил Иванов. Приемната му е била посетена от 450 души.Най-често са поставяни проблеми свързани с нарушение на обществения ред, проблеми с местните данъци и такси, незаконно строителство и административното обслужване.