(Видео)99.4% от населението на област Кюстендил е свързано с обществено водоснабдяване

99.4% от населението на област Кюстендил е свързано с обществено водоснабдяване.В областта 75.0% от населението е свързано с обществената канализация-сочат данните на статистиката.