Високи нива на шум в Кюстендил и Дупница,отчитат от Националния център по обществено здраве и анализи

Високи нива на шум в Кюстендил и Дупница са отчетени от Националния център по обществено здраве и анализи.Проучването в област Кюстендил е направено през 2016 г. Наблюдавани са 36 пункта за измерване на нивото на шум, разпределени в градовете Кюстендил и Дупница. Продължава тенденцията измереното ниво на шума да надхвърля допустимите хигиенни норми от 55 – 60 dB. В 21 от наблюдаваните пунктове са измерени шумови нива между 63 и 67 децибела. 16 от тях са в Кюстендил. С неблагоприятна акустична среда са 30 пункта, а в 26 от тях са измерени максимални шумови нива в границите от 63 – 72 dB. През 2016 г. в наблюдаваните пунктовете на областта не са регистрирани шумови нива над 72 децибела.