ВКС потвърди избора на ръководни органи на Адвокатска колегия- Кюстендил

ВКС призна за легитимен втория избор за ръководни органи на Кюстендилска адвокатска колегия. Произнасянето на Висшата инстанция е на база обжалване на резултатите от адвокат Илиян Тодоров и адвокат Ани Пешева. Предстои адв.Румен Антимов да всъпи в длъжност председател на колегията.