Внимавайте с огньовете на Сирни заговезни!

Във връзка с наближаващия празник Сирни заговезни, който е свързан с направата и паленето на “сирници” и ще бъде на 18 февруари 2018 год., на основание чл. 4, т. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев и Наредба № 9 за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Гоце Делчев, кметът на общината издаде нарочна заповед.
В нея се забранява направата на „сирници“ върху тревни площи в общината, както и в близост до жилищни сгради и други постройки, създаващи опасност от пожар. Забранява се използването на автомобилни гуми и други гуми за горене, с което силно се уврежда качеството на въздуха.
В случай на потребност от осигуряване на пясък, може да се обръщате към дежурния в общинската администрация.

Контролът и изпълнението на заповедта е възложено на Началника на Районно управление „Пожарна безопасност и спасяване“ и служителите от „Охрана на селскостопанското имущество и продукция и защита на екологията“ към общинска администрация.
Фирмите „Астон сервиз“ ООД и Общинско предприятие „Чистота“ трябва да почистят града на 19 февруари 2018 год.
Нарушителите на заповедта ще се санкционират съгласно нормативната база.