Военноинвалиди в Дупница ще получават безплатен обяд

Кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев сключи договор с Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” за осигуряване на безплатно изхранване на военноинвалидите и военнопострадалите от общината. Стойността на договора е 68 808 лева и е за срок от 2 години. До 40 потребители ще се възползват от услугата, която ще се предоставя на ул. “Охрид” 3. Списъкът с потребителите се изготвя от Военно-патриотичния съюз в града.
Всеки работен ден, хората ще получават топъл обяд, като единичната стойност за обяд е 3,42 лв. Община Дупница осигурява за своя сметка и доставката на храната до домовете на трудно-подвижните хора.