Връчиха приз “Учител на годината 2022” в Дупница

Днес празнуваме 24 майДен на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност! Ден, който не е просто празник, а ден, в който може да кажем, че сме горди потомци на нация оставила следа в историята. В този ден вече няколко години община Дупница връчва приза „Учител на годината“, за всички онези преподаватели, които всеки ден отдават от живота си, за да образоват бъдещото поколение.

В категория “Учител в детска градина” беше наградена Мила Минчева, учител в ДГ “Детелина”. Тя има 26 години професионален опит. Представител на учебното съдържание и електронния ресурс към издателствоПросвета” за Кюстендилска област. Използва множество иновативни и интерактивни методи и дейности на обучение, с които изисква от децата много поголяма активност и творчество. Има издадени публикации в сборникСъвременни тенденции в предучилищното образование”, гр. Сандански и в Департамент за информация и усъвършенстване на учители към Софийски университет.

Поздрав към Мила Минчева отправиха децата от ДГ „Детелина“.

Учител на годината“ в категория “Учител в началното образование” е Мариана Сотирова, начален учител в ОУЕвлоги Георгиев” град Дупница. Има 33–годишен учителски стаж, учител със завидна мотивация за професионално развитие и самоусъвършенстване. Включва се в разнообразни квалификационни дейности като по този начин надгражда своите професионални компетентности. Включва иновативни методи на обучение с цел формиране и развитие на познавателните способности на учениците. Чрез тях тя превръща учениците в активни участници в учебния процес и ги поставя в центъра на образователното взаимодействие. Тя е част от екипа, който вече няколко поредни години прилага иновациятаТворческа класна стая” във връзка с проектното предложениеАз искам, аз мога, аз успявам”, с което Основно училищеЕвлоги Георгиев” е включено в списъка на иновативните училища в Република България. Ползва се с авторитет сред ученици, родители и колеги.

Вокална група “Звънче” при ОУ “Евлоги Георгиев”, с ръководител Силва Крумова поздравиха Мариана Сотирова.

Приз “Учител на годината“ категория “Учител в основното образование” беше връчена на Иван Бечков, учител в ОУ “Св. Климент Охридски” град Дупница и Профилирана гимназия “Христо Ботев” град Дупница. Бечков е дългогодишен учител в прогимназиален етап с изявени професионални качества и доказан принос в своята дейност. Инициира изложби, състезания и участия на ученици в чествания на различни събития на училищно, общинско, областно и национално ниво.

Ученици от ОУ “Св. Климент Охридски”, с ръководител Августина Георгиева поздравиха Иван Бечков с песента “Хвърчило” и инструментално изпълнение на флейти на “Ода на радостта”.

Приз “Учител на годината“ в категория “Учител в средното образование” получи Венеция Бойчева, директор на Професионална гимназия по транспорт град Дупница.

Притежава III-та професионалноквалификационна степен, като е преминала през множество обучения за повишаване на квалификацията. Участва в училищни проекти, финансирани от МОН и Европейски програми, като нейни ученици са участници на множество състезания и конкурси.

Госпожа Бойчева използва социални умения за създаване на толерантна образователна среда и формира култура на поведение и уважение между ученици, родители и учители. Работи за повишаване квалификацията на всички учители и педагогически специалисти.

Ученикът от гимназията Алекс Коритаров прочете поздравително слово от името на учениците от Професионална гимназия по транспорт. Първа изява на сцената за 24 май имаше Общински ученически духов оркестър Дупница, с ръководители Йордан Христов и Иван Начов.

Днес беше връчена и носителя на годишната стипендия „Св. Иван Рилски“ за 2022 година – Габриел Зашев.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments