ДупницаНачало

Втори опит за обсъждане на отчета на бюджет 2022 на 11 септември

Заради липсата на какъвто и да било интерес обсъждането на отчета на бюджета за 2022 година на община Дупница беше отложено за 11 септември от 17 часа. Иначе беше насрочено за 4 септември от 17 часа. При откриване на обсъждането се оказа, че в залата са само председателя на ОбС, зам.кмета на общината, главния финансист. В този случай се оказа, че няма с кой да се обсъжда как и за какво са изразходвани средствата от бюджета за миналата година. Отчета е публикуван в страницата на община Дупница.

Едва на 5 септември е публикуван и доклада по отчета за касово изпълнение на бюджета на община Дупница към 31.12.2022 г. Проверка вчера, в деня на обсъждането показа, че е публикуван самия отчет, но не и доклада към него. Първоначалният бюджет на община Дупница за 2022 г. по приходната и разходната част в общ размер на 43 403 465 лв., в това число 27 872 616 лв. бюджет за делегирани държавни дейности и 15 530 849 лв. бюджет за местни дейности. В бюджета за местни дейности са включени 552 000 лв. дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

По уточнен годишен план /актуализиран бюджет с получени допълнително трансфери за държавни дейности/, към 31.12.2022 г. Общият размер на бюджета е 54 804 169 лева, в това число 37 029 204 лв. държавни и 17 774 965 лв. местни приходи.

По отчет към края на годината, приходите и разходите за държавни дейности са в размер на 34 625 086 лв., а приходите и разходите за местни дейности са 16 055 598 лв. Изпълнението на бюджета за 2022 г. е общо 95% от уточнения годишен план. Разходите по бюджета се извършват до размера на приходите, като салдото е налично по сметките.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments