ДупницаНачало

Въвеждат облекчена организация за отпускане на лекарства

Районната здравноосигурителна каса град Кюстендил уведомява гражданите, че във връзка с въведеното в България извънредно положение и с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти в лекарските кабинети при обслужване на хронично болни лица за издаване на рецепти по протоколи и рецептурни книжки, се въвежда следния режим на предписване и отпускане на лекарствените продукти:

1. За протоколи, изтичащи в периода до 16.04.2020 г., които не изискват промяна на терапевтичната схема, ще бъдат служебно продължени за срок до 1 (един) месец, считано от датата до която е валиден всеки протокол. Не е необходимо хартиените протоколи да бъдат презаверявани.

Поради специфика на лечението не се удължава срока на протоколите за заболявания, включени в следните Изисквания, публикувани на интернет страницата на НЗОК:

– Хроничен вирусен хепатит С;

– Хемангиом в кърмаческа и ранна детска възраст в извънболничната помощ;

– Бронхопулмонална дисплазия.

2. Лекарствени продукти по протоколите по т.1 могат да се отпускат по следните начини:

– на пациенти, които са се обърнали към личния си лекар, могат да бъдат издадени рецепти, свързани с тези протоколи;

– отпускане без представяне на рецепта, но само в аптеките, където е извършено последното отпускане по дадена рецепта, видно от рецептурната книжка – печат на аптека и вписаните данни от последната изпълнена рецепта.

II. Отпускане на лекарствени продукти, без издаване на рецепта от общопрактикуващ лекар/специалист, извън протоколите по т.1

Аптеките могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта.Отпускането се извършва в аптеките, където е последното отпускане по дадена рецепта (видно от печата в рецептурната книжка), съобразено с последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти.

При издадена нова рецептурна книжка или вписване на нова диагноза в рецептурната книжка – данните се попълват от общопрактикуващия лекар и аптеката може да отпусне лекарствените продукти без да се изисква заверка на рецептурната книжка в РЗОК.

При изчерпана рецептурна книжка, за срок от два месеца се разрешава допълване на страници, разпечатани от медицинския софтуер на лекарите.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments