Въвеждат sms паркиране в Дупница

Община Дупница е във финалната фаза на договаряне и въвеждане на sms -паркиране в обхвата на “синята зона”. От следващата седмица ще започнат тестовете по експлоатацията на софтуера. “Прави се най-вече с цел улеснение на гражданите. По този начин няма да се създава напрежение и със служителите на ОП “Паркинги и гаражи” и самите шофьори ще бъдат много по-спокойни. Таксата не се променя и е съобразно утвърдената от ОбС-Дупница от 1 лев на час. Максималният срок за престой си остава до 3 часа, като преди изтичане на платения престой, ще бъде изпращан напомнително текстово съобщение. Служителите на “синя зона” продължават работата си, така че водачите на МПС-та могат да плащат и на тях, както досега”, обясни Директорът на ОП “Паркинги и гаражи” Радостина Велинова.
Монтирането на табелите, указващи мобилния номер за sms-паркиране вече започна, като след пускането на електронното плащане ще бъде официално обявено.