Възпитаниците на Второ основно училище „Гоце Делчев“ активно се включиха в отбелязването на Европейския ден на спорта в училище

Всичките 500 възпитаници на Второ основно училище „Гоце Делчев“ заедно със своите учители извиха най-дългото хоро в двора на учебното заведение. Повече от 5 минути с голямо желание и настроение те играха право хоро.

След края на учебните занятия мероприятията посветени на европеийския ден на спорта продължиха със спортни игри и състезания.Деня на спорта е посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за “принадлежност към училището” за всеки участник.