Вписване на нов управител възпрепятства контролната дейност на Инспекцията по труда при провеката за забавени заплати на работници в шивашки цех в Дпница

На 16 януари Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е стартирала проверка в предприятието за производство на обувки в Дупница, чиито работници протестираха, заради неизплатени заплати за последните два месеца на 2017 година.(вижте тук) Към момента е установено, че предприятието е в престой от началото на годината, за който е издадена заповед. Според законодателството, при престой по вина на работодателя, той дължи възнаграждения за времето на престоя. Не е установено плащане на възнагражденията за месец ноември, за което шивашката фирма ще бъде санкционирана от Инспекцията по труда. На управителката на дружеството е връчено предписание за изплащане на заплатите в кратки срокове, информираха от пресцентъра на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. За неизплатените възнаграждения за месец декември, обаче все още фирмата не е в нарушение на трудовото законодателство, защото срокът в който може да го направи не е изтекъл. Екип на дирекция „Инспекция по труда“ Кюстендил отново е посетил предприятието, за да бъдат съставени актове. Установено е, че то е затворено и не е открит представител на работодателя. При повторна справка в Търговския регистър, свързана с продължаването на проверката, е установено, че часове след стартирането й, е вписан нов управител на дружеството – италиански гражданин, за когото към момента няма данни да пребивава в България. Това обстоятелство възпрепятства в голяма степен ефективността на административното производство, което в ход. Въпреки това, контролните органи на Агенцията ще продължат да полагат усилията да защитят трудовите права на работещите в рамките на своите правомощия, подчертават от пресцентъра на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ . При необходимост ще се търси съдействие и на други държавни институции.