В Благоевградска област има липса на учители

Бюрата по труда в областта продължават да обявяват свободните места, въпреки че е средата на учебната година.

Най-много се търсят учители по английски език. Учител по английски език търсят в Благоевград. В Гоце Делчев са обявени 3 места за учители – английски език, биология , химия и учител с Начална училищна педагогика. Даже и място за заместник-кмет е обявено. В Разлог също се търсят учител по английски език, учител по физика и астрономия и учител в детска градина. В Сандански- учител начален етап, с компютърна грамотност, учител изобразително изкуство, учител в детска градина с компютърна грамотност. Търсят се още трудотерапевт и медицинска сестра.