В Бобов дол започна почистването на нерегламентираните сметища

Община Бобов дол започна почистването на нерегламентираните сметища преди началото на зимния сезон. Задачата е възложена на работници от ОП „ЧОБ“. С помощта на техника боклуците от образувалите се сметища на територията на миньорската община се събират и извозват до общинското депо. Близо един камион растителни и битови отпадъци събраха работници от Общинското предприятие край село Мламолово. Преди това служителите от предприятието почистиха и нерегламентирано сметище и край Големо село.Предвижда се във всички села в Общината да бъдат почистени изхвърлените отпадъци на нерегламентирани места. За тази цел кметовете на селата е необходимо да уведомят общинското ръководство за образували се такива сметища, за да може своевременно местата да се почистват. От администрацията в Бобов дол призовават да се използват рационално съдовете за смет, и да не изхвърлят каквито и да било отпадъци извън определените за целта места, за да не се замърсява околната среда.