В Бобов дол утвърдиха правилата за заплатите на директорите на детските градини

Със своя заповед кмета на Община Бобов дол адв. Елза Величкова утвърди правилата за определянето на работните заплати на директорите на общинските детски градини в миньорската община. Те са съгласувани и подписани от ръководителите на двете детски заведения Добринка Тръпкова – Директор на ДГ „Миньор“,  и Гергана Зарева – Директор на ДГ „Дружба“.В утвърдения от кмета на общината документ са включени редица правила за допълнителни трудови възнаграждения,  като размера на основните заплати на директорите е съобразен  и с броя на децата посещаващи съответното детско заведение.От 1 до 50 деца основната месечна заплата е 950 лв, от 51 до 100 деца 961 лв, и 101 до 200 деца – 973 лв.В броя на децата са включени всички възпитаници от подготвителната група, детската градина и децата от яслата.Утвърдените правила са публикувани и на сайта на миньорската община.