В международния ден на незрящите хора от клуба на слепите в Кюстендил промниха за своите проблеми

Днес отбелязваме Международния ден на незрящите .От териториалната съюзна организация на клуба на слепите в Кюстендил подчертаха необходимостта от подкрепа на останалата част на обществото към хората с такива  проблеми.За пореден път беше обърнато внимание и на институциите , които могат да облекчат нуждите на членовете на организацията.