В началото на март започнат ремонтните дейности в жк Бистрица

Не по-късно от 1 март трябва да започнат ремонтните дейности в жк Бистрица. Това съобщи зам.кмета на община Дупница Красимир Георгиев. Той обясни, че е проведена среща с фирмата, която вече има спечелена процедура. Очаква се да изтече срокът за обжалване на избора на изпълнител за подмяна на канализационен клон 1, в ход е процедурата и за останалите канализационни клонове. За водопровод беше избрана още миналата година.

Част от водопроводната мрежа, там където нямаше съвпадение с канализацията, вече е подменен, а след започване на работата в началото на март ще се работи паралелно.

За всички дейности по обновяване на жк Бистрица – водопровод, канализация и градска среда са осигурени средства от ЕС, от МРРБ и от ПУДООС.