Гоце ДелчевНачалоОбщество

В началото на тази година в Община Гоце Делчев стартира изпълнението на проект „Полезни за общността, полезни на себе си“ със срок за изпълнение 14 месеца

Стойността му е е 97 780,39 лева, от които 83 113,34 лв. европейско и 14 667,05 лв. национално съфинансиране. Проектът „Полезни за общността, полезни на себе си“се финансира 100 % по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Общата цел на проекта е: Разширяване на възможностите за социално-икономическа интеграция на хора от маргинализираните общности в община Гоце Делчев, чрез насърчаване на включването им в заетост и подобряване на достъпа им до образование, социални и здравни услуги. Проектът предвижда прилагане на интегриран подход, който се изразява в съчетание на дейности от три направления, свързани: с подобряване достъпа до заетост, подобряване достъпа до образование и подобряване достъпа до социални и здравни услуги. За период от 12 месеца на 9 участници от целевите групи, силно уязвими на пазара на труда ще бъде осигурена заетост на пълно работно време в общинска администрация Гоце Делчев. Те ще подпомагат служителите в отдел “Административен контрол” в дейности като: превенция на възникването на нерегламентирани сметища; премахване на нерегламентирани сметища; опазване и поддържане на общинските гори; контролиране на популацията на бездомните кучета в общината и др. Изпълнението на проектните дейности ще има комплексен ефект върху целевите групи, изразяващ се в мотивиране и активиране на личния потенциал за социално включване и успешна трудова реализация.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments