В община Гърмен стартира приема на документи по проект „Подкрепа за социално включване на хора с увреждания и самотни възрастни“

Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Гърмен, чрез осигуряване на достъп до социални и здравни услуги в домашна среда и в общността. За ползватели на социалната услуга „личен асистент“ по проекта могат да кандидатстват лица над 65 год. и хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в община Гърмен. Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в Община Гърмен или на официалния сайт.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments